1. Volken beef voor God,
jullie levenslot
heeft Hij in zijn hand,
aarde, zee en land
sidder voor zijn macht,
Hij regeert met kracht.
Sion is zijn woning,
eer die grote Koning.

2. Toon hem elke dag
eerbied en ontzag.
Loof met hart en mond
heel het wereldrond
zijne Majesteit
in zijn heiligheid.
Hij is hoog verheven,
Hij regeert ons leven.

3. Koning van het recht,
U heeft vastgelegd
wat u van ons vraagt,
wat uw stempel draagt.
Uw gerechtigheid,
lichtglans in de tijd,
Jakob eens gegeven
tot een bron van leven.

4. Heer, hoe groot bent U,
eeuwig, hier en nu.
Zie wij knielen Heer
voor uw voeten neer.
Heer zie naar ons om
uit uw heiligdom.
Heilig zijn uw wegen,
ons tot heil en zegen.

5. Mozes en zijn broer,
het tweeledig snoer,
kregen uit de wolk
antwoord voor het volk.
En ook Samuël
sprak tot Israël:
“Wandel in Gods wegen,
leef onder zijn zegen”.

6. Uw genade Heer
toont U keer op keer.
Wie in nietigheid
U zijn schuld belijdt
spreekt U vrij van straf,
wast zijn schulden af.
Maar de bozen moeten
voor hun zonden boeten.

7. Geef aan God, uw Heer,
alle lof en eer.
Kom, verhef uw stem,
zing een lied voor Hem.
Kniel in Sion neer
en aanbid uw Heer.
Onze God is heilig,
bij Hem ben je veilig.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie