1. Als koning troont U, Heer, in majesteit,
met macht bekleed, nu en in eeuwigheid.
U, God, die alles in uw handen houdt,
uw troon staat vast als op een rots gebouwd.

2. Een wilde stroom, een woeste watervloed
ziet men met angst en beven tegemoet.
Maar door één woord van U valt alles stil,
alles wat leeft buigt zich onder uw wil.

3. Uw woorden zijn ons zeer betrouwbaar Heer,
dat merken wij steeds in ons leven weer.
Wij zien de lichtglans van uw heiligheid,
het sieraad van uw huis in eeuwigheid.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie