1. Wil mij Heer toch antwoord geven,
zie naar mijn gebroken leven.
Heer ik ben U toegewijd,
werp U voor mij in de strijd.
Wil mij met uw vleugels dekken,
mij opnieuw tot leven wekken.
Heel de dag roep ik U aan,
zie mij smekend voor U staan.

2. Blijdschap heeft U mij gegeven,
U te kennen is mijn leven.
U die graag de schuld vergeeft
van wie biddend met U leeft.
Geef mij antwoord op mijn klagen,
help mij wat mij kwelt te dragen.
Wees nabij in tegenspoed,
dan maakt U het leven goed.

3. Goden kunnen het vergeten,
niemand kan zich met U meten.
Alle volken buigen Heer
zich eerbiedig voor U neer.
Ieder zal U eer bewijzen,
om uw wonderen U prijzen.
Groot bent U in majesteit,
’t mensdom looft U wereldwijd.

4. Leid mij veilig op uw wegen,
kom mij met uw waarheid tegen.
Laat mij U met diep ontzag,
dankbaar loven dag aan dag.
Eeuwig zal mijn danklied rijzen,
want uw naam is zeer te prijzen.
Heer, uw trouw is levensgroot,
u verlost uit nood en dood.

5. Heer een bende onverlaten
die mij zonder reden haten,
vallen op mijn leven aan
en bedreigen mijn bestaan.
Maar ik leef in uw ontferming,
trouw, genade en bescherming.
Op de weg die ik moet gaan
kan ik altijd op U aan.

6. Wil mij met uw kracht omgeven,
laat mij uit genade leven,
zoals dat van jongs af aan
mij voor ogen heeft gestaan.
Toon uw goedheid als een teken
waar mijn haters door verbleken
als U in mijn angst en pijn
redder in de nood wil zijn.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie