1. Ik bid tot U, open uw oren,
wil naar mijn bange klachten horen.
De moordenaars zijn om mij heen,
er is geen helper, zelfs niet één.
Zij zullen mij als zij mij vinden
compleet met huid en haar verslinden.
Nog even, Heer, en ik ben dood,
dan kleurt mijn bloed hun handen rood.

2. Ik doe de waarheid uit de doeken,
er is geen reden mij te zoeken.
Heer, U bent machtig, hoor naar mij,
kijk naar mij om en sta mij bij.
Straf hen die door verraad gedreven
voortdurend uit zijn op mijn leven.
Het onrecht is hun daag’lijks brood,
hun zonden, Heer, zijn levensgroot.

3. Tot in de late avonduren
zal elke dag hun zwerftocht duren.
Zij hebben niets van mensen meer
maar gaan als honden fel tekeer.
Vol van venijn zijn al hun woorden,
als zwaarden die de ziel vermoorden.
En al maar door hoort men hun lied:
“Wie hier niet is die hoort het niet”.

4. U lacht hen uit om al hun daden,
met spot zult U hen overladen.
Maar U, mijn God die ik vertrouw
U bent de rots waarop ik bouw.
Ik ben niet bang voor wie mij haten,
U heeft mij nooit alleen gelaten.
Laat hen niet sterven voor uw tijd,
maar laat hen zwerven wereldwijd.

5. Sla hen dan neer, uw volk moet weten
dat het uw werk nooit mag vergeten.
Dat U hen bijstaat in de strijd,
U bent hun schild en veiligheid.
De zondaars zijn voor ’t kwaad geboren
dat komt in woord en daad naar voren.
Verstik hen dat geen kwalijk woord,
leugen of vloek meer wordt gehoord.

6. Laat Heer, uw woede maar ontbranden,
vernietig hen in alle landen.
Laat hen maar merken dat U leeft,
de wereld in uw handen heeft.
Als wilde honden in de straten
houden zij alles in de gaten.
Jankend van honger gaan zij voort
van straat tot straat, van poort tot poort.

7. Maar ik, ik zal uw sterkte roemen,
uw grote naam met eerbied noemen.
U bent mijn steun, mijn levenskracht,
een helder licht in donk’re nacht.
Mijn lied voor U stijgt op naar boven,
ik wil uw trouw en liefde loven.
U bent de bron van mijn bestaan,
met U kan ik het leven aan.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie