1. Wees mij genadig God, een lange rij
van tegenstanders zie ik zij aan zij.
Zonder hun dreiging gaat geen dag voorbij,
zij loeren op mijn leven.
In ’t bangste uur ben ik bij U geborgen,
wie op U bouwt mag leven zonder zorgen.
Vertrouwend groet ik elke nieuwe morgen,
ik weet: U zorgt voor mij.

2. Vernedering is elke dag mijn loon,
zij krenken mij, spreken op hoge toon.
Zij volgen mij, hun mond vol spot en hoon.
Hoe lang zal ik nog leven?
Sla neer dat volk, maar laat mij op U hopen.
Zij zullen, God, hun straf toch niet ontlopen?
Laten zij met hun leven dit bekopen
als hun verdiende loon.

3. U weet hoe vaak ik haast was neergeveld,
hoe ik moest vluchten voor het wreed geweld.
Mijn tranen heeft U een voor een geteld.
Alles heeft U beschreven.
U wilt op mijn gebed mij uitkomst geven,
de vijand heeft U voor mij uit gedreven.
U bent de God die leeft en mij laat leven,
mijn God, mijn sterke held.

4. Ik prijs U, God, op wie ik vast vertrouw,
uw woord, het fundament waarop ik bouw.
Ik heb beloofd dat ik U danken zou,
ik dank aan U mijn leven.
U heeft mijn voet weer vaste grond gegeven,
U bent als helper steeds bij mij gebleven.
Ik wandel dankbaar in uw licht en leven.
Mijn God, wat bent U trouw.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie