1. Mijn trouwe God, die heel mijn leven kent,
wees mij genadig en vergeef mijn daden.
Ik ben met zoveel zonden overladen,
al wat ik deed, Heer, het is U bekend.
Ik ben een dwaas, een schandvlek voor uw oog,
voor U zijn nooit mijn wandaden verborgen.
Til uit de diepste diepte mij omhoog
dan weet ik mij opnieuw in U geborgen.

2. Ik heb gedaan wat slecht is en verkeerd,
mijn zonden staan mij dag en nacht voor ogen.
Ik schaam mij zo, toon mij uw mededogen
zodat uw woede, Heer, mij niet verteert.
Ik heb gezondigd tegen U alleen,
door mijn gedrag U voor het hoofd gestoten.
Ik trok een stalen pantser om mij heen,
mijn God, ik heb onschuldig bloed vergoten.

3. Ik onderwerp mij aan uw oordeel Heer.
Ontvangen en geboren in de zonde
wordt nog steeds al het kwaad in mij gevonden.
Mijn goede God, spreek naar uw recht en leer
mij ware wijsheid die mijn hart vervult.
Was mij weer schoon in mijn gebroken leven
dan zal ik in het witste wit gehuld
uit dankbaarheid mij aan U overgeven.

4. U bent, mijn God, heel boos op mij geweest
om alles wat er in mijn hart niet deugde.
Maar geef mij nu weer blijdschap en weer vreugde
zodat mijn bloedend hart voorgoed geneest.
Doe weg mijn zonden en vergeef mijn schuld,
vernieuw mijn geest en houd mij in uw handen.
Maak mij standvastig, laat mijn hart vervuld
van liefde, Heer, opnieuw voor U ontbranden.

5. Geef mij weer vreugde als in vroeger tijd,
een sterke geest om mij aan U te geven.
Dan zal ik zondaars die ver van U leven
de weg wijzen die naar uw vrede leidt.
Wees met mij, Heer, in voor- en tegenspoed,
bevrijd mij, laat de dood mij niet bedreigen.
Als ik de zegen van uw recht ontmoet
zal ik van blijdschap niet meer kunnen zwijgen.

6. Een dier voor U, hoe heilig ook bereid
en offers zullen U geen vreugde geven.
Maar een verslagen hart, gebroken leven,
veracht u niet als offer U gewijd.
Alleen zo komt verzoening slechts tot stand,
geen dierenbloed kan ooit de schuld bedekken.
De zondaars biedt U zegenend de hand
om in hun hart nieuw leven te verwekken.

7. Heer zie in liefde naar uw Sion om,
herstel de muren van uw stad en woning
en schenk haar voorspoed onder U, haar Koning,
die op de troon zit in zijn heiligdom.
Aanvaard de offers in uw huis gebracht
die dagelijks voor U als reukwerk branden.
Jeruzalem verrijst weer uit de nacht
en bloeit onder uw zegenende handen.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie