1. God biedt ons veiligheid, bescherming,
komt ons te hulp in zijn ontferming.
Al zou de aarde haast vergaan,
God is de rots van ons bestaan.
Al worden bergen door de golven
ontwricht en door de zee bedolven.
Al kolkt en kookt het om ons heen
dan nog laat God ons niet alleen.

2. Het water zal in brede stromen
met vreugde tot de Godsstad komen.
Daar troont God zelf in heiligheid
en biedt een ieder veiligheid.
De volken bundelen hun krachten,
maar wie het niet van Hem verwachten,
verbleken bij Gods donderstem
en sidderen van angst voor Hem.

3. Op Jakobs God kunnen wij bouwen,
Hij, onze vesting van vertrouwen.
God, onverslaanbaar in de strijd,
laat van zich horen wereldwijd.
Hij spreekt: “Wie kan Mij evenaren
als Ik mijn macht zal openbaren”.
God is de rots van ons behoud,
gelukkig wie op Hem vertrouwt.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie