1. Hoor mijn gebed, wil antwoord geven
als U, o God, mijn noodkreet hoort.
Als ik bedreigd word; spaar mijn leven
en doe mijn tegenstanders beven,
U die mij recht doet naar uw woord.
Hoe lang nog heersers is uw streven
gericht op schijn en leugentaal.
Hoe lang is kwaad met u verweven,
hoe lang zal onrecht aan u kleven?
Hoe mijlenver bent u verdwaald.

2. Wie trouw is schenkt de Heer zijn zegen,
zijn aandacht is op mij gericht.
Hij komt mij met zijn liefde tegen
en gaat mij voor op al mijn wegen.
Beef voor zijn heilig aangezicht,
de zonde moet u van u weren.
Bezin u, zwijg bij dag en nacht,
offer uw gave voor de Here.
Wil van het kwade u bekeren,
zalig wie het van Hem verwacht.

3. Heer laat uw licht over ons schijnen,
laat weten wie gelukkig maakt.
Dan zal bij groten en bij kleinen
alle onzekerheid verdwijnen.
Want wie door U wordt aangeraakt
zal zoveel vreugde meer ervaren
dan bij ‘t genot van brood en wijn.
Heer, wil uw vrede openbaren,
laat mij in al mijn levensjaren
vertrouwd en veilig bij U zijn.

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie