1. Als God je vreugde is
zing dan maar vrolijk tot zijn eer.
Zing blij jouw loflied voor de Heer
met al wat in je is.
De nederige hoort
jouw opgetogen levenslied
waarvan hij eindeloos geniet,
hij spelt het woord voor woord.

2. Zing met uitbundigheid
met mij, want deze grote God
liet mij niet over aan mijn lot,
want Hij heeft mij bevrijd.
Ik vroeg in mijn gebed,
om hulp en kracht in al mijn nood
en door zijn hand die Hij mij bood
ben ik uit angst gered.

3. Een lach siert je gezicht
wanneer je op de Here ziet
die al wat nodig is je biedt,
je levensweg verlicht.
Ik riep in nood Hem aan,
want tot wie zou ik anders gaan?
Hij was niet ver bij mij vandaan,
Hij heeft mijn roep verstaan.

4. Gods engel van omhoog,
waakt over jou bij dag en nacht.
Als je jouw hulp van God verwacht
houdt Hij je in het oog.
Proef als een lekkernij
Gods goedheid die rondom jou is
en deel in Gods geheimenis
dat zegt: jij bent van Mij.

5. God geeft wie naar Hem hoort,
die trouw naar zijn geboden leeft,
zijn kind, al wat hij nodig heeft.
Geloof Hem op zijn woord.
Ziedaar een leeuw die brult
omdat hij niets te eten heeft.
Maar wie God zoekt en met Hem leeft;
zijn hand wordt rijk gevuld.

6. Hoor, kinderen, naar mij,
dien God met eerbied en ontzag,
zodat je dankbaar leven mag,
wees opgewekt en blij.
Maar hoed je voor het kwaad,
dat je van God vervreemden zou.
Bid dat de Here ook door jou
de vrede bloeien laat.

7. Aandachtig luistert God
naar hen die roepen in de nacht.
Hij redt wie het van Hem verwacht,
bewogen met zijn lot.
Voor wie het moeilijk heeft,
wie door het kwaad wordt overstelpt,
is Hij een God die troost en helpt,
kracht om te leven geeft.

8. Wie in het kwade zwelgt
zal merken dat hij zich vergist,
op aarde wordt zijn naam gewist,
hij wordt door God verdelgd.
Maar vromen ziet Hij aan.
Hij houdt van hen, zorgt onverkort
dat hen geen been gebroken wordt,
verzekert hun bestaan.

9. De slechte mens vergaat
omdat hij God en mensen haat.
God neemt dit zeker niet, Hij laat
hem boeten voor zijn kwaad.
Wie God vereert, die mag
zich veilig voelen als een kind
dat rust in Vaders armen vindt,
geborgen dag aan dag.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie