1. Kom, jubel voor uw God, de Here,
de God van tijd en eeuwigheid.
Loof Hem en zing zijn naam ter ere,
Hem die uw leven is gewijd.
Laat de snaren juichen,
ieder mens zich buigen
voor Gods majesteit.
Laat een nieuw lied horen,
dat uit dank geboren
roemt zijn heiligheid.

2. Wat God zegt is altijd de waarheid,
je kunt in alles op Hem aan.
Hij toont in alle openbaarheid,
met ieder mens te zijn begaan.
Hij heeft eens gesproken
en het licht ontstoken
boven ons bestaan.
Leidt in goede banen,
zee en oceanen
waar zij ook maar gaan.

3. De hele wereld moet Hem eren
en eerbied tonen voor zijn macht.
Slechts door één woord heeft onze Here,
wat leeft, beweegt, tot stand gebracht.
Eén ding moet men weten
en nooit meer vergeten.
Door Gods sterke hand,
moeten volken bukken,
plannen gaan mislukken,
niets komt er tot stand.

4. Maar God zal zelf zijn plan bepalen,
de wereld wordt door Hem geleid.
Het zal met glans de eindstreep halen,
vandaag en tot in eeuwigheid.
Vrede zal Hij geven
aan wie voor Hem leven
als zijn eigendom.
Hij ziet, hoog verheven
heel het aardse leven
uit zijn heiligdom.

5. Vanaf zijn troon ziet God de mensen,
die leven in hun klein bestaan.
Hij kent hun zorgen, moeiten, wensen,
Hij kent de wegen die zij gaan.
Heel hun doen en laten
houdt Hij in de gaten
kent hun pijn en smart.
Hij laat geen van allen
uit zijn handen vallen,
sluit hen in zijn hart.

6. Geen koning kan de winst behalen,
al denkt hij dat met stelligheid.
Zijn machtig leger zal slechts falen
en zich verliezen in de strijd.
Sterke oorlogspaarden
hebben echt geen waarde,
brengen geen geluk.
Alles gaat verloren,
onheil wordt geboren,
alle hoop breekt stuk.

7. Maar wie op God, de Here, bouwen,
op Hem de moede ogen slaan
die roepen Hem in vast vertrouwen
in al hun nood eerbiedig aan.
Hij zal hen bewaren,
redt uit doodsgevaren
en in hongersnood
zal Hij blijven zorgen,
geeft hen elke morgen
wonderlijk hun brood.

8. U, machtig God, ons hoogst verlangen,
U bent beschermend om ons heen.
De hulp die wij van U ontvangen
kunt U slechts geven, U alleen.
Heer, met blijde klanken
willen wij U danken,
lof wordt U gebracht.
U wilt in ons leven
trouw en hoop ons geven,
licht in onze nacht.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie