1. Breng God de dank omdat Hij wil vergeven
al wat er is aan zonde in uw leven.
Als u zonder bedrog voor God zult staan
telt God niet meer wat er is mis gegaan.
U mag gelovig in Gods vrijspraak delen,
in ’t oordeel zal uw schuld geen rol meer spelen.
Gelukkig hij die nu in dankbaarheid
met heel zijn hart zijn leven aan Hem wijdt.

2. Ik wilde U mijn zonden niet belijden
en meende tegen U te kunnen strijden.
Ik kwijnde weg, mijn krachten namen af
omdat ik mij niet aan U overgaf.
Toen heb ik in mijn nood tot U gebeden
en openlijk mijn zonden U beleden.
U heeft ze toen vergeven, weggedaan,
zo vond ik rust in mijn gekweld bestaan.

3. Laat zó wie zondigt zich tot U begeven
en bidden om verlost met U te leven.
Dan zal hij rotsvast in de branding staan
wanneer de woeste golven om hem slaan.
U zult zich als een redder openbaren
aan wie in nood U aanroept in gevaren.
Dan heft men met gejuich een danklied aan
om wie U bent, om wat U heeft gedaan.

4. Wie naar Mij luistert wil ik inzicht geven,
Ik geef u raad, wijs u de weg ten leven.
Wees dan geen dier dat koppig tegenstreeft,
dat bit en toom voortdurend nodig heeft.
Maar laat de Heer uw licht en leven wezen,
wie dat niet nodig vindt moet voor Hem vrezen.
Maar u: wees blij, zing dankbaar voor de Heer
uit volle borst een loflied tot zijn eer.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie