1. Machtigen geef God de eer,
buig eerbiedig voor Hem neer
en erken zijn majesteit
in uw eigen nietigheid.
Ieder moet Hem eer bewijzen,
vol verwondering Hem prijzen
en erkennen in zijn leven:
God is groot en hoog verheven.

2. Heel de aarde is van streek
als God ook maar één woord spreekt.
Roetzwart trekt de hemel dicht,
zie de felle bliksemschicht.
Hoor God in de donder spreken,
zie de wolken openbreken.
Heel de wereld zal ervaren:
God is niet te evenaren.

3. Ceders van de Libanon
stralend in de morgenzon,
straks zal al uw trots vergaan
want Gods adem raakt u aan.
Uitgelaten als de dieren
springen bergen woest als stieren.
Wijken moeten tegenstanders,
God is God en niemand anders.

4. Als Gods stem in vuur ontbrandt
beeft het onbewoonbaar land.
Zelfs het vee brengt op zijn woord,
opgeschrikt haar jongen voort.
Hoor het lied der hemelingen
die Gods majesteit bezingen,
voor zijn troon Hem eer bewijzen
en zijn naam voor eeuwig prijzen.

5. God die grote dingen doet
troont boven de watervloed,
leeft in de oneindigheid,
is ons leven in de tijd.
Hij geeft kracht om in ons leven,
alles voor Hem op te geven,
gaat ons voor op onze wegen,

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie