1. Heer mijn hart gaat vol verlangen
naar U uit, U bent mijn God.
Red mij, door mijn angst omvangen
van de vijand, keer mijn lot.
Maak mij niet te schande Heer,
breek de macht van wie U haten.
Toon uw majesteit, uw eer
aan wie zich op U verlaten.

2. Leer mij Heer, om in vertrouwen
steeds met U op weg te gaan.
Op uw woorden kan ik bouwen,
op uw waarheid kan ik aan.
In U die mijn leven redt,
die mijn bede wil verhoren
en mij in de ruimte zet,
wordt de hoop opnieuw geboren.

3. Laten liefde en bescherming
U altijd voor ogen staan.
Geef genade en ontferming
voor wat lang is fout gegaan.
Laat mij leven in uw licht,
wil met liefde mij omgeven.
Van uw vriendelijk gezicht
straalt uw goedheid in mijn leven.

4. Heer, rechtvaardig in uw daden,
nu en al de eeuwen door,
roept U zondaars naar uw paden,
leidt hen in het rechte spoor.
Aan de wegen van de Heer
zullen trouw en liefde wonen
voor wie leven tot zijn eer
en het beeld van Hem vertonen.

5. Heer wil al mijn schuld vergeven
laat uw naam geheiligd zijn.
Wie U eren in hun leven
alle mensen, groot en klein,
mogen uit uw gulle hand
voorspoed, liefde, trouw verwachten,
leven in ‘t beloofde land
tot in verre nageslachten.

6. Wie mag in Gods vriendschap delen?
Hij die leeft in zijn verbond.
Heer, U wilt mijn leven helen,
geeft mijn voeten vaste grond.
Als ik wreed gevangen zit
in een netwerk met mijn vragen
wilt U mij, wanneer ik bid,
redden en op handen dragen.

7. Wees genadig, zie mijn zorgen,
kom te hulp Heer, op uw tijd.
Draag mij naar de nieuwe morgen
door de nacht van eenzaamheid.
Maak mij vrij van angst en pijn,
zie mij aan, vergeef mijn zonden.
Wil mij Heer, genadig zijn,
houd mij vast aan U verbonden.

8. Voor mijn leven moet ik vrezen
door de vijand die mij haat.
Wil mij tot een schuilplaats wezen,
U die mij niet vallen laat.
Laten Heer, de vroomheid en
de oprechtheid mij bewaren,
zodat ik geborgen ben,
veilig bij U in gevaren.

9. Laat mij in mijn kwetsbaar leven
steeds weer op U hopen Heer.
Altijd bent U trouw gebleven
wat verlangt mijn ziel nog meer.
Geef uw volk ook moed en kracht
en verlos uit bitter lijden.
Toon uw majesteit en macht,
U alleen kunt het bevrijden.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie