1. Zing mijn ziel voor God de Here,
elke dag die Hij je geeft.
Zing een loflied Hem ter ere,
prijs zijn naam zo lang je leeft.
Zing het mooiste lied voor Hem,
loof Hem met je hart en stem.

2. Stel op mensen geen vertrouwen,
want hoe zou je veilig zijn,
als je niet op hen kunt bouwen.
Stervelingen, nietig, klein,
storten met hun plannen neer,
keren tot de aarde weer.

3. Wees gelukkig in je leven
hoop steeds weer op Jakobs God.
Alle hulp wil Hij je geven,
Hij bepaalt je levenslot.
Hij de schepper van ’t heelal
die ook voor jou zorgen zal.

4. Eeuwig zal Gods trouw omgeven,
wie onschuldig wordt verdrukt,
wie geen brood heeft om te leven,
onder moeiten gaat gebukt.
Blinden zien het heerlijk licht
en wie valt wordt opgericht.

5. Wie de Heer eerbiedig vrezen
heeft Hij lief, Hij zet zich in
voor de weduwen en wezen,
geeft hun leven doel en zin.
Reikt een liefdevolle hand
aan wie vreemd is in het land.

6. Al wie kwaad doet moet beseffen
dat God het verkeerde ziet.
Dat zijn straf hém zwaar zal treffen,
die het zover komen liet.
Maar de vrome in het land
wordt gezegend door zijn hand.


7. Sion prijs je God en Koning
die regeert in eeuwigheid.
Prijs Hem in zijn hemelwoning
elk geslacht, in elke tijd.
Prijs Hem in de tempelhof,
halleluja, God zij lof.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie