1. Lof zij U, Heer, mijn rots te allen tijde
die hand en vingers oefent om te strijden.
U biedt bescherming waar mijn voeten gaan,
U, burcht van veiligheid in mijn bestaan.
Als op uw tijd de strijd zal gaan ontbranden
voel ik mijn leven veilig in uw handen.
Dan redt U mij, dan ben ik niet alleen,
U zelf bent als een schild steeds om mij heen.

2. Wat is de mens dat u van hem wilt weten?
Hij leeft maar even en is dan vergeten.
Zijn dagen glijden als een schaduw heen,
geen mens verlengt zijn leven, zelfs niet één.
Hoe velen ook over zijn leven waken,
hij sterft als hij zijn laatste zucht zal slaken.
Maar toch, o Heer, verliest U van omhoog
geen van uw kinderen ooit uit het oog.

3. Daal tot ons af, Heer, breek uw hemel open,
de vijand zal uw woede niet ontlopen.
U raakt de bergen met uw bliksem aan
zodat zij hulpeloos te beven staan.
De volken die naar U niet willen horen
zult U het hart met pijlen diep doorboren.
Zij vluchten maar zij kunnen nergens heen
en in uw woede slaat U hen uiteen.

4. Verlos mij door uw hand en red mijn leven
als mij de woeste wateren omgeven.
Want zo vallen zij op mijn leven aan
die mij voortdurend naar het leven staan.
De waarheid kunnen zij niet meer verdragen,
zij spreken enkel leugens al hun dagen.
List en bedrog beheersen hun bestaan,
geen mens kan ooit nog op hun daden aan.

5. Ik zal voor U, Heer en voor ieders oren
een nieuw lied bij de harpklank laten horen.
Zoals U door uw hand mij heeft bevrijd
zo redt U menig koning wereldwijd.
Verlos mij nu ook van wie mij belagen,
zij die voortdurend op mijn leven jagen.
Zij hebben lak aan waarheid en aan recht,
hun doen en laten is door en door slecht.

6. Zie, onze zonen die God heeft gegeven
mogen als goed verzorgde planten leven.
Zie onze dochters op hun levensreis
als ranke zuilen in een mooi paleis.
Dat God ons zegent hebben wij geweten,
de schuren puilen uit van al het eten.
Het vee dat in het groene grasland weidt;
het breidt maar uit, je raakt de tel haast kwijt.

7. Niets zal de rust op plein of straat verstoren,
de stilte heerst, geen wanklank is te horen.
Gelukkig als het volk in vrede leeft
en onze Here God als Koning heeft.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie