1. Loof de Heer want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

2. Loof uw God, de Opperheer,
buig eerbiedig voor Hem neer.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

3. God bracht door zijn sterke hand
grote wonderen tot stand.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

4. Door uw wijsheid, door uw woord
bracht U eens de hemel voort.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

5. Heel de aarde wereldwijd
werd op water uitgespreid.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

6. Uit het duister van de nacht
heeft U ons het licht gebracht.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

7. Heer, U schiep de hemelzon,
ons een licht- en levensbron.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

8. Maan en sterren in de nacht
houden over ons de wacht.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

9. Die Egypte’s zonen sloeg,
maar zijn volk op handen droeg.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

10. Die zijn volk met sterke hand
leidde uit Egypteland.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

11. Met zijn volk, dwars door de zee
trok Hij als beschermheer mee.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

12. Farao werd omgebracht
met zijn sterke legermacht.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

13. Koningen ruimden het veld
door de kracht van Gods geweld.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

14. Og en Sichon vielen neer
door de arm van God de Heer.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

15. Israël kreeg uit Gods hand
hun bezit en al hun land.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

16. Die ons in de felste strijd
van de vijand heeft bevrijd.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

17. Die al wat beweegt en leeft
steeds genoeg te eten geeft.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.

18. Breng God steeds uw lof en eer,
prijs de grootheid van uw Heer.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie