1. Halleluja, geef God eer,
u die voor Gods aangezicht
dag aan dag voor God de Heer
in zijn huis uw werk verricht.
Loof zijn naam met hart en stem
met een vrolijk lied voor Hem.

2. Loof de Heer want Hij is goed.
Jakob die genade vond
heeft Hij liefdevol begroet,
nam Hij op in zijn verbond.
Tegen Israël zei Hij:
“Kom, mijn kind, je hoort bij Mij”.

3. Dit staat vast: groot is de Heer,
er bestaat geen god naast Hem.
Aarde, hemel, geef Hem eer,
overal weerklinkt zijn stem.
Wat Hij wil brengt Hij tot stand
in de zee en op het land.

4. Wolken draagt Hij op hun vlucht,
regen valt in overvloed.
Hoor de donder in de lucht
die de aarde beven doet.
Stormen zendt God door zijn hand,
bliksem licht over het land.

5. God sloeg in Egypteland
alle eerstgeboornen dood.
Als een teken aan de wand
kleurde bloed de posten rood.
Als gestoken door een dolk
trof de Here vorst en volk.

6. Vorsten werden keer op keer
door Gods woede omgebracht.
Sichon, Og en nog veel meer
werden door Hem afgeslacht.
Israël kreeg uit Gods hand
hun bezit en al hun land.


7. Eeuwig zal uw naam bestaan
want die staat voor macht en kracht.
Alles wat U heeft gedaan
wordt verteld aan elk geslacht.
Aan zijn dienaar doet Hij wel,
Hij beschermt zijn Israël.

8. Mensen maken goden, Heer
en buigen zich allemaal
voor hun eigen maaksel neer
en vertellen hun verhaal.
Maar geen god die antwoord geeft
omdat niemand van hen leeft.

9. Beide ogen zien geen licht,
beide oren zitten dicht.
Hun mond spreekt geen enkel woord
en brengt zelfs geen adem voort.
Wie hen eren als hun god
ondergaan hetzelfde lot.

10. Israël breng God uw dank,
prijs, Aärons huis, uw Heer.
Levi, buig bij citerklank
u eerbiedig voor God neer.
Loof zijn naam en majesteit,
nu en tot in eeuwigheid.

11. Wie God liefheeft, prijs de Heer,
die hoog op de Sion troont.
Die zijn heerlijk huis van eer
in Jeruzalem bewoont.
Loof de Heer om wat Hij doet,
halleluja, God is goed.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie