1. Halleluja, mijn God, mijn Heer,
ik breng met heel mijn hart U eer,
samen met wie uw naam belijden.
Uw machtig werk voor al wat leeft;
gelukkig wie er weet van heeft,
het onderzoekt te allen tijde.

2. Uw recht houdt stand in eeuwigheid
in onvolprezen heerlijkheid.
U zegt tegen wie U belijden:
“Laat vast in uw geheugen staan,
de wond’ren die Ik heb gedaan
en denk er aan op vaste tijden”.

3. Hoe liefdevol bent U, o Heer,
aan uw verbond denkt U steeds weer.
U heeft met voedsel overladen
uw volk dat U de vrede geeft
waar eens de vijand heeft geleefd.
U toont uw volk uw grote daden.

4. U, God, van waarheid en van recht,
U bent zo trouw in wat U zegt.
Uw woord dat U ons heeft gegeven
is ons een rotsvast fundament.
Wij prijzen U om wie U bent,
oorsprong en doel van heel ons leven.

5. Met wie bij U genade vond
sloot U een eeuwig vast verbond.
Zijn naam staat in uw hand geschreven.
Uw naam is heilig, groot en goed.
Wie U in hemels licht ontmoet
geeft U een blij verrassend leven.

6. Gelukkig wie op U vertrouwt,
de wijsheid heeft haar huis gebouwd,
ontzag voor U zal haar funderen.
Wie inzicht heeft leeft naar uw wet,
hij prijst in woord en in gebed
de grote naam van God, de Here.


Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Plaats reactie