Psalm 80

1. Luister, o herder, naar ons bidden,
naar al de woorden uit ons midden.
Die Jozef als uw kudde weidt,
uw volk naar groene weiden leidt,
op cherubs troont in majesteit,
verblindend in uw heerlijkheid.
Lees meer...

Psalm 81

1. Zing voor God, de Heer,
– uit het hart geboren-
Jakobs God ter eer,
al je vreugde uit
bij de harp en luit.
Laat het ieder horen.
Lees meer...

Psalm 82

1. Zie, God spreekt recht over de goden
want zij negeren zijn geboden.
Zij allen die daar voor Hem staan
zegt Hij het komend oordeel aan.
Voor slechte mensen zijn zij aardig,
voor zwakke mensen onrechtvaardig.
Zij trekken zich van…
Lees meer...

Psalm 83

1. God, zie niet onbewogen aan
hoe bozen steeds de fout in gaan.
Kijk hoe vermetel zij zich roeren
en trots de strijd tegen U voeren.
Zij wanen zich, het hoofd geheven,
als god in hun verdorven leven.
Lees meer...

Psalm 84

1. Wat is uw huis mij lief o Heer
die troont in majesteit en eer.
Ik wil daar zijn waar U wilt wonen,
waar ik verlangend U ontmoet.
Waar U met liefde mij begroet,
waar U uw heerlijkheid wilt tonen.…
Lees meer...

Psalm 85

1. Heer, door uw machtige en sterke hand
bracht U uw volk terug in eigen land.
Wat voor uw heilig oog niet kon bestaan,
hun schuld en zonde, heeft U weg gedaan.
Uw woede, zo geweldig in haar kracht,
heeft…
Lees meer...

Psalm 86

1. Wil mij Heer toch antwoord geven,
zie naar mijn gebroken leven.
Heer ik ben U toegewijd,
werp U voor mij in de strijd.
Wil mij met uw vleugels dekken,
mij opnieuw tot leven wekken.
Heel de dag roep ik…
Lees meer...

Psalm 87

1. Jeruzalem, op Sions berg gelegen,
die het ruimschoots van Jakobs steden wint,
God zelf heeft jou van harte zeer bemind.
Men roemt jou als de plaats van heil en zegen.
Lees meer...

Psalm 88

1. Ik roep u aan, mijn God en Heer,
ik schreeuw het uit, hoor naar mijn klachten.
Ik ben verbijsterd alle nachten
en heb geen hoop en uitzicht meer.
Laat mijn gebed uw oor bereiken,
laat mij door rampen niet…
Lees meer...

Psalm 89

1. Zou ik niet zingen van uw grote liefde, Heer,
hoe heerlijk daalt zij uit de hoge tot ons neer.
Voor altijd bent U trouw aan wie uw naam belijden,
door de geslachten heen, nu en in alle tijden.
Liefde…
Lees meer...