Psalm 70

1. Kom mij te hulp, Heer, wacht niet meer,
red mijn zo zwaar bedreigde leven.
De bozen hebben mij omgeven,
straks val ik dood op aarde neer.
Heer, laat hun plannen niet gelukken
maar jaag ze ver bij mij vandaan.…
Lees meer...

Psalm 71

1. Bij U, Heer, schuil ik, red mijn leven,
help door uw sterke hand
mijn leven uit de brand.
U bent mij altijd trouw gebleven.
Doe recht, wil mij bevrijden,
laat mij niet langer lijden.
Lees meer...

Psalm 72

1. Laat, Heer, de koning wijs regeren,
gezegend door uw hand.
De koningszoon uw woorden leren
tot zegen voor het land.
Daar waar Gods woord en wet gaan leven
wordt vrede blij begroet.
Geen mens wordt er dan afgeschreven,
de…
Lees meer...

Psalm 73

1. Hoe goed is God voor Israël,
elk schepsel is bij Hem in tel.
Wie heel zijn hart aan Hem wil geven
is bij Hem veilig voor het leven.
Maar in mijn wankele bestaan
was ik haast onderuit gegaan.
Ik…
Lees meer...

Psalm 74

1. Waarom, o God, kijkt U ons niet meer aan,
uw schapen lijden zeer onder uw woede.
Denk aan uw volk, neem het onder uw hoede,
wat hebben wij, Herder, U aangedaan?
Lees meer...

Psalm 75

1. Trouwe God, U prijzen wij,
U bent God en U alleen,
U bent altijd om ons heen,
in ons leven heel dichtbij.
Al wat leeft prijst keer op keer
al uw wonderen o Heer.
Lees meer...

Psalm 76

1. Groot is uw naam in Juda, Heer,
heel Israël buigt voor U neer.
Jeruzalem maakte U tot
uw vaste woonplaats, grote God.
Geen vijand zal U nog bedreigen,
U bracht hun wapentuig tot zwijgen.
Lees meer...

Psalm 77

1. Here, wil mijn angstkreet horen,
open voor mijn klacht uw oren.
Dag en nacht roep ik U aan,
Heer, wees met mijn lot begaan.
Ongetroost ga ik mijn wegen,
alles, alles zit mij tegen.
Zelfs als ik aan U…
Lees meer...

Psalm 78

1. Luister, mijn volk, Ik zal je wat vertellen,
je moet er wel je hart voor open stellen.
Ik spreek de woorden uit een lang verleden,
die woord voor woord een les zijn voor het heden.
Geleerd van onze ouders…
Lees meer...

Psalm 79

1. Mijn trouwe God, hoe ver is het gekomen,
de vijand heeft de Godsstad ingenomen.
De tempel is ontheiligd en geschonden,
Jeruzalem bloedt zwaar uit vele wonden.
Uw knechten; door één woord
worden zij bruut vermoord.
Een prooi voor wilde…
Lees meer...