Psalm 60

1. Uw woede, Heer, slaat ons uiteen,
er is geen helper om ons heen.
Wij zijn verstoten, goede God,
wees met ons, keer ons droevig lot.
De hele aarde beeft en treurt,
splijt zich en wordt uiteen gescheurd.
Uw beker …

Lees meer...

Psalm 61

1. Here, God, open uw oren,
wil mij horen,
eindeloos roep ik U aan.
Laat mij in mijn bitter klagen
al mijn dagen
niet met lege handen staan.
Lees meer...

Psalm 62

1. Mijn ziel vindt rust bij God alleen,
Hij is beschermend om mij heen.
Ik leef met hem in vast vertrouwen.
Hij is mijn hulp bij dag en nacht,
mijn vaste burcht, mijn levenskracht,
de rots waarop ik vast mag…
Lees meer...

Psalm 63

1. God, ik verlang zo sterk naar U,
ik zoek U, geef een levensteken.
Ik smacht naar U in dorre streken,
in dorstig land, waar bent U nu?
Uw tempel is mij bijgebleven,
uw grote macht, uw majesteit.
Uw heilig…
Lees meer...

Psalm 64

1. Wees met mij, Heer, hoor naar mijn klagen,
de vijand is zo dicht bij mij.
Wees mij een schuilplaats, sta mij bij.
Zij lokken mij in hinderlagen
die op mij jagen.
Lees meer...

Psalm 65

1. Het loflied klimt tot U naar boven,
die op de Sion woont.
Met gaven zullen wij U loven,
die in de hemel troont.
Op ons gebed komt U ons, Vader,
in liefde tegemoet.
Heer, U bent onze levensader,
in…
Lees meer...

Psalm 66

1. Juich aarde, laat uw God maar horen
uw lied dat klinkt bij dag en nacht.
Voor U, Heer, nu en lang tevoren
huivert de vijand voor uw macht.
Hoe ontzagwekkend en verheven,
hoe groot en machtig bent U, Heer.…
Lees meer...

Psalm 67

1. Wees ons genadig, Heer, en zegen
ons leven met uw stralend licht.
Dat is een gids op onze wegen,
de lichtglans van uw aangezicht.
Wie op aarde leven,
zult U inzicht geven,
zodat zij verstaan
dat wie op U…
Lees meer...

Psalm 68

1. Als God verschijnt in majesteit,
vluchten zijn haters wijd en zijd
en zijn op slag verdwenen.
Zij stuiven alle kanten heen,
in deze strijd staan zij alleen,
zij trillen op hun benen.
Als was dat in het vuur verdwijnt…
Lees meer...

Psalm 69

1. O God verlos mij, red mij van de dood,
ik zal hier in het slijk steeds dieper zinken.
Ik voel geen grond, straks zal ik nog verdrinken,
kom mij te hulp, Heer, in mijn diepe nood.
De stroom sleurt…
Lees meer...