Psalm 50

1. Hoor, God gaat spreken in het openbaar
en alle mensen worden luisteraar.
Van heel de aarde roept God hen bijeen,
geen mens kan nu nog om zijn woorden heen.
Uit Sion heeft Hij zich met macht verheven
met helder…
Lees meer...

Psalm 51

1. Mijn trouwe God, die heel mijn leven kent,
wees mij genadig en vergeef mijn daden.
Ik ben met zoveel zonden overladen,
al wat ik deed, Heer, het is U bekend.
Ik ben een dwaas, een schandvlek voor uw oog,…
Lees meer...

Psalm 52

1. Waarom prijs je in heel je leven
steeds weer het kwade aan?
Waar word jij, held, toch door gedreven
om God steeds te weerstaan?
Messcherp is al je loze praat
je liegt, bedriegt en haat.
Lees meer...

Psalm 53

1. Wanneer je zegt dat God niet eens bestaat,
ben je een dwaas in woorden en gedachten,
bezeten door sterke duivelse machten.
Jij die je niet door God gezeggen laat,
bent tegendraads.
Lees meer...

Psalm 54

1. O, God, verlos mij door uw kracht,
hoor en verhoor toch mijn gebeden.
Ik bid tot U niet zonder reden,
omdat ik hulp van u verwacht.
Want vreemden vallen op mij aan,
zij die moedwillig U vergeten.
Geweldenaars zonder…
Lees meer...

Psalm 55

1. Luister, mijn God, wil naar mij horen,
mijn bidden wordt uit nood geboren.
Verberg U niet, wil antwoord geven.
Ik ben zo bang,
wacht niet te lang.
De vijand brult
van haat vervuld,
ik vrees een aanslag op mijn…
Lees meer...

Psalm 56

1. Wees mij genadig God, een lange rij
van tegenstanders zie ik zij aan zij.
Zonder hun dreiging gaat geen dag voorbij,
zij loeren op mijn leven.
In ’t bangste uur ben ik bij U geborgen,
wie op U bouwt…
Lees meer...

Psalm 57

1. Bewijs mij uw genade, trouwe God,
uw goede hand bestuurt mijn levenslot.
Ik weet mijn leven in uw hand geborgen.
Ik schuil bij U, onder uw vleugels laat
U mij, bevrijd, uw licht zien in de morgen.
Lees meer...

Psalm 58

1. U die op tronen bent gezeten,
u, machtigen, spreekt u wel recht?
Uw hele hart is boos en slecht,
van eerlijkheid wilt u niet weten.
Uw handen plegen grof geweld,
geen vonnis wordt nog recht geveld.
Lees meer...

Psalm 59

1. Ik bid tot U, open uw oren,
wil naar mijn bange klachten horen.
De moordenaars zijn om mij heen,
er is geen helper, zelfs niet één.
Zij zullen mij als zij mij vinden
compleet met huid en haar verslinden.…
Lees meer...