Psalm 41

1. Gelukkig wie oog voor de armen heeft,
bewogen met hun lot.
In kwade dagen die hij zelf beleeft
redt hem de Here God.
Daarom prijst elk hem in het hele land,
God is steeds om hem heen.
Ziek of…
Lees meer...

Psalm 42

1. Als een hert naar waterstromen,
smacht mijn ziel naar U, o God.
Wanneer mag ik bij U komen?
Wees bewogen met mijn lot.
Laat mij drinken uit uw bron,
God, mijn leven, licht en zon.
Laat mij zingen bij…
Lees meer...

Psalm 43

1. Verlos mij, Heer, van wie mij haten,
kom mij te hulp en doe mij recht.
Waarom heeft U mij nu verlaten?
Geen mensenhulp zal mij nog baten.
Een volk zo liefdeloos en slecht
bedreigt mij, red uw knecht.
Lees meer...

Psalm 43 (wijs ps 42)

1. Doe mij recht Heer, die mij haten
zijn uit op mijn ondergang.
Onbetrouwbaar, bovenmate,
kom te hulp, ik ben zo bang.
Waarom helpt U mij nu niet?
U, die al mijn moeiten ziet.
Heeft het zin op U te…
Lees meer...

Psalm 44

1. Wij luisterden goed naar de woorden
die wij van onze ouders hoorden.
Over Gods daden, volk en strijd
in de al lang vervlogen tijd.
Hij gaf zijn volk een vast bestaan,
een veilig land om in te leven.
Zij…
Lees meer...

Psalm 45

1. Ik wil mijn hart in al mijn woorden leggen,
al wat ik voel zal ik de koning zeggen,
in een gedicht dat als een loflied klinkt,
zijn grote macht en majesteit bezingt.
U bent zo mooi, mooier dan alle…
Lees meer...

Psalm 46

1. God biedt ons veiligheid, bescherming,
komt ons te hulp in zijn ontferming.
Al zou de aarde haast vergaan,
God is de rots van ons bestaan.
Al worden bergen door de golven
ontwricht en door de zee bedolven.
Al kolkt…
Lees meer...

Psalm 47

1. Volken looft de Heer.
Voor zijn macht, zijn eer,
klinkt bij elke stap
vrolijk handgeklap.
Groot is Hij in macht,
ieder vreest zijn kracht.
Juich en beef voor Hem,
luister naar zijn stem.
Vorst van al wat leeft,
al…
Lees meer...

Psalm 48

1. De Heer is groot, elk brengt Hem lof
in Sions stad en tempelhof.
Zijn heil’ge berg is Hem tot woning,
daar staat zijn troon, daar is Hij Koning.
Bekend in alle oorden,
pronkjuweel van het Noorden.
Al wie in…
Lees meer...

Psalm 49

1. U, mensen in de hele wereld, hoor,
ik geef u al mijn wijze woorden door.
Diepzinnig en doordacht is ieder woord,
het is de moeite waard dat u het hoort.
Wie arm of rijk of oppermachtig is
zal ik…
Lees meer...