Psalm 31

1. Alleen U kunt mij redding geven,
laat mij, Heer, niet alleen.
Naast U rest mij niet één.
Mijn rots, mijn toevlucht in mijn leven,
verlos mij uit mijn lijden,
mijn God, wil mij bevrijden.
Lees meer...

Psalm 32

1. Breng God de dank omdat Hij wil vergeven
al wat er is aan zonde in uw leven.
Als u zonder bedrog voor God zult staan
telt God niet meer wat er is mis gegaan.
U mag gelovig in Gods…
Lees meer...

Psalm 33

1. Kom, jubel voor uw God, de Here,
de God van tijd en eeuwigheid.
Loof Hem en zing zijn naam ter ere,
Hem die uw leven is gewijd.
Laat de snaren juichen,
ieder mens zich buigen
voor Gods majesteit.
Laat…
Lees meer...

Psalm 34

1. Als God je vreugde is
zing dan maar vrolijk tot zijn eer.
Zing blij jouw loflied voor de Heer
met al wat in je is.
De nederige hoort
jouw opgetogen levenslied
waarvan hij eindeloos geniet,
hij spelt het woord…
Lees meer...

Psalm 35

1. Grijp naar uw zwaard, Heer, sta mij bij,
versla wie vechten tegen mij.
Verlos mij, door uw schild geheven,
sta op, o God en red mijn leven.
Ga hen te lijf met bijl en speer
en sla mijn achtervolgers…
Lees meer...

Psalm 36

1. De zondaar leeft in zonde voort
omdat hij zich aan God niet stoort,
hij gaat zijn eigen wegen.
Hij heeft zijn hart in slaap gesust,
verkeert, zich van geen kwaad bewust,
met hen die onrecht plegen.
Zelfs in het…
Lees meer...

Psalm 37

1. Erger je niet aan wie het kwaad bedrijven,
het heeft geen zin, maak je dus maar niet kwaad.
Zij zijn als gras dat even mooi zal blijven
maar dat verwelkt en dan verloren gaat.
Vertrouw maar op de Heer…
Lees meer...

Psalm 38

1. Heer, het is mij bang te moede,
laat uw woede
niet ontbranden, straf mij niet.
Pijlen voel ik mij doorboren,
wil mij horen
als mijn oog geen licht meer ziet.
Lees meer...

Psalm 39

1. Ik nam mij voor: ik houd mij nu maar stil
voordat ik zondig met mijn mond.
Want dat is iets wat ik persé niet wil,
hoewel ik het best moeilijk vond.
Wie wil gemuilkorfd tussen mensen staan
die zonder…
Lees meer...

Psalm 40

1. Ik wachtte vol verlangen op de Heer,
Hij gaf mij antwoord op mijn klacht,
heeft hulp en redding mij gebracht.
Nu is mijn leven geen verschrikking meer.
Ik dreigde te verdrinken,
in modder weg te zinken.
Hij heeft op…
Lees meer...