Psalm 21

1. O, Heer, wat is de koning blij,
nog nauwelijks begonnen,
heeft hij de strijd gewonnen.
Geen wonder want U was er bij,
U heeft, op zijn gebed,
zich voor hem ingezet.
Lees meer...

Psalm 22

1. Waarom, mijn God, laat U mij nu alleen,
er is geen hulp of helper om mij heen.
De eenzaamheid gaat mij door merg en been,
God, hoor mijn klagen.
Waarom geeft U mij deze last te dragen?
Ik schreeuw…
Lees meer...

Psalm 23

1. Vertrouwend, met mijn oog op Hem geslagen,
mag ik het met mijn Heer en Herder wagen.
Hij laat mij rusten in de groene weiden,
zijn hand zal mij naar helder water leiden.
Met frisse moed betreed ik nieuwe wegen,…
Lees meer...

Psalm 24

1. Al wat God eens geschapen heeft
met al wat er beweegt en leeft,
het ligt voor eeuwig in zijn handen.
Vast staat de aarde in zijn baan.
De zeeën dragen zijn bestaan
als fundament voor alle landen.
Lees meer...

Psalm 25

1. Heer mijn hart gaat vol verlangen
naar U uit, U bent mijn God.
Red mij, door mijn angst omvangen
van de vijand, keer mijn lot.
Maak mij niet te schande Heer,
breek de macht van wie U haten.
Toon…
Lees meer...

Psalm 26

1. Mijn Heer, ik roep u aan,
beoordeel mijn bestaan,
ik ga mijn weg naar uw gebod.
Ik loop in vast vertrouwen,
op U, Heer, zal ik bouwen,
dan struikel ik niet, Here God.
Lees meer...

Psalm 27

1. Mijn God, mijn Heer, U bent mijn licht en leven,
ik ben niet bang voor iets of iemand meer.
U wilt mij altijd uw bescherming geven,
een veilig thuis geeft U mij keer op keer.
De boze mensen vielen…
Lees meer...

Psalm 28

1. Ik roep U aan, open uw oren,
houd U niet doof, wil naar mij horen.
Als mij geen uitkomst wordt geboden
word ik een dode met de doden.
Met hart en handen smeek ik om
uw hulp vanuit uw…
Lees meer...

Psalm 29

1. Machtigen geef God de eer,
buig eerbiedig voor Hem neer
en erken zijn majesteit
in uw eigen nietigheid.
Ieder moet Hem eer bewijzen,
vol verwondering Hem prijzen
en erkennen in zijn leven:
God is groot en hoog verheven.
Lees meer...

Psalm 30

1. Ik hef voor U mijn loflied aan
om wat U voor mij heeft gedaan.
Mijn vijand juichte veel te vroeg
want U, die mij op handen droeg,
U wilde mij een helper wezen,
U redde mij, ik ben genezen.…
Lees meer...