Psalm 11

1. Als zondaars mij met pijl en boog belagen,
boosaardig uit zijn op mijn ondergang.
Als zij mij lokken naar hun hinderlagen
dan houd ik moed en ben voor hen niet bang.
Men zegt: “Vlieg naar de bergen, red je…
Lees meer...

Psalm 12

1. Heer help ons, in geen mens wordt trouw gevonden,
alleen nog leugens worden er gehoord.
Zij liegen en bedriegen onomwonden,
gemeen en vals is hun gesproken woord.
Lees meer...

Psalm 13

1. Hoe lang vergeet U mij nog, Heer,
verbergt U zich toch keer op keer?
Hoe lang word ik gekweld door zorgen,
heb ik verdriet tot aan de morgen?
Hoe lang drukt mij de vijand neer?

Lees meer...

Psalm 14

1. De dwazen zeggen dat God niet bestaat,
zij deugen niet en zijn totaal verdorven.
Al wat er goed was is in hen gestorven.
Tot gruweldaden vol venijn en haat
zijn zij in staat.
Lees meer...

Psalm 15

1. Wie nodigt U, Heer, in uw tent
om op uw heil’ge berg te wonen?
Wie goed doet en uw wegen kent,
nimmer de reputatie schendt
van hem die hij respect moet tonen.…

Lees meer...

Psalm 16

1. Heer, wees mijn hulp, bij U kan ik terecht,
U bent mij meer dan wie ook in mijn leven.
De goden, machten, heb ik het gezegd:
“U hebt de mensen niets dan kwaad te geven.
U zult van mij…
Lees meer...

Psalm 17

1. Luister, mijn Heer, ik vraag om recht,
ik bid om antwoord op mijn smeken.
Ik ben niet van uw dienst geweken,
wat is het woord dat U mij zegt?
Want uit mijn mond komt er geen leugen,
mijn hart…
Lees meer...

Psalm 18

1. Ik heb U lief, U wilde mij bevrijden,
met al uw kracht mijn vijanden bestrijden.
U was mijn schild, mijn redder in de nood,
ik was zowaar niet ver meer van de dood.
Maar U heeft uw bescherming mij…
Lees meer...

Psalm 19

1. De sterren, zon en maan
die aan de hemel staan
vertellen hun verhaal.
De grootheid van hun Heer,
zijn majesteit en eer,
roemen zij allemaal.
Maar er wordt niets gehoord,
geen stem, geluid, geen woord
tot aan de verste…
Lees meer...

Psalm 20

1. Laat toch de Heer u antwoord geven
als u verkeert in nood.
Laat Hij beschermend om uw leven
u redden van de dood.
Laat Jakobs God uw bede horen,
u hulp en uitkomst geven.
Dan zal er hoop uit…
Lees meer...