Psalm 140

1. Red mij van hen die mij bestrijden
die uit zijn op mijn ondergang.
Heer, wil mij uit hun hand bevrijden,
hun plannen maken mij zo bang.
Lees meer...

Psalm 141

1. Ik roep U aan met hart en handen,
kom mij te hulp, wil met mij gaan.
Hoor mijn gebed en neem het aan
als reukwerk dat voor U mag branden.
Lees meer...

Psalm 142

1. Met luide stem roep ik God aan
want tot wie anders zou ik gaan?
Ik smeek de Heer met alle kracht
om hulp die ik van Hem verwacht.
Lees meer...

Psalm 143

1. Heer, hoor mijn bidden en mijn smeken,
antwoord mij, geef een levensteken.
U die voor recht en waarheid staat
zal nooit uw woord van trouw verbreken
voor wie op U zijn ogen slaat.
Lees meer...

Psalm 144

1. Lof zij U, Heer, mijn rots te allen tijde
die hand en vingers oefent om te strijden.
U biedt bescherming waar mijn voeten gaan,
U, burcht van veiligheid in mijn bestaan.
Als op uw tijd de strijd zal gaan…
Lees meer...

Psalm 145

1. Ik prijs U God, mijn Koning en mijn Heer,
ik roem uw naam, ik breng U eeuwig eer
en elke dag die U te leven geeft
breng ik U lof, mijn God, die eeuwig leeft.
Groot is de Heer, …

Lees meer...

Psalm 146

1. Zing mijn ziel voor God de Here,
elke dag die Hij je geeft.
Zing een loflied Hem ter ere,
prijs zijn naam zo lang je leeft.
Zing het mooiste lied voor Hem,
loof Hem met je hart en stem.…
Lees meer...

Psalm 147

1. Zing voor de Heer met blijde klanken
om in uw loflied Hem te danken.
Jeruzalem laat Hij herleven,
zijn volk zal Hij weer toekomst geven.
God zal aan elk zijn almacht tonen,
zij zullen in hun land weer wonen.…
Lees meer...

Psalm 148

1. Loof, halleluja, God, de Heer,
u, engelen, breng Hem uw eer,
Die in de hoge hemel troont,
het heerlijk hemels licht bewoont.
Herauten, engelen, ga juichen
en zingend God uw lof betuigen.
Laat horen zon en maan uw stem,…

Lees meer...

Psalm 149

1. Halleluja, zing voor de Here,
met allen die zijn naam vereren.
Juich voor de God die u doet leven,
machtig en hoog verheven.
Israël, geef je maker eer,
Sion, zing vrolijk voor de Heer.
Zing al je vreugde voor…
Lees meer...