Psalm 130

1. God, hoor mijn bange klachten,
ik ben in diepe nood,
ik huil in alle nachten,
mijn zonden zijn zo groot.
Hoor naar mijn bitter klagen,
toon uw genade mij,
ik kan die last niet dragen,
maak mij van zonden…
Lees meer...

Psalm 131

1. Mijn hart is niet meer trots, o Heer,
ik ben ook niet hoogmoedig meer.
Ik streef niet naar het groot succes,
een voor mij wijze levensles.
Lees meer...

Psalm 132

1. Heer denk aan David, want U weet
wat hij uit liefde voor U deed,
zijn eenmaal duur gezworen eed,
zijn woord van trouw gesproken tot
de Machtige, U, Jakobs God.
Lees meer...

Psalm 133

1. Hoe goed is het als dochters en als zonen
in harmonie en vrede samenwonen
waar ’t vuur van liefde samenbindt.
Het is als olie die de reukzin wekt,
Aärons hoofd- en baardhaar overdekt
als hij zijn dienst voor God …

Lees meer...

Psalm 134

1. U allen, voor Gods aangezicht
die in zijn huis uw dienst verricht,
zegen zijn naam zelfs in de nacht
tot waar de nieuwe morgen wacht.
Lees meer...

Psalm 135

1. Halleluja, geef God eer,
u die voor Gods aangezicht
dag aan dag voor God de Heer
in zijn huis uw werk verricht.
Loof zijn naam met hart en stem
met een vrolijk lied voor Hem.
Lees meer...

Psalm 136

1. Loof de Heer want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
God van macht en majesteit,
U blijft trouw in eeuwigheid.
Lees meer...

Psalm 137

1. Dat was me daar in Babel een gebeuren,
daar zaten wij aan de rivier te treuren
want Sion was zo ver bij ons vandaan.
Hoe graag zouden wij weer naar huis toe gaan.
Wij hingen onze lier maar in…
Lees meer...

Psalm 138

1. Te midden van de goden, Heer,
zal ik U eer
en dank betuigen.
Eerbiedig kniel ik voor U neer,
ik zal, o Heer,
uitbundig juichen.
Ik bad tot U, U hoorde mij,
maakte mij blij,
gaf moed en krachten.…

Lees meer...

Psalm 139

1. Voor U is niets verborgen Heer,
U weet wat in mij leeft en meer.
Al wat ik doe is U bekend,
omdat U zelf mijn maker bent.
In heel mijn doen en laten, leven,
wilt U als schaduw mij…
Lees meer...