Psalm 120

1. Als ik mijn nood aan God zal klagen
geeft Hij mij antwoord op mijn vragen,
bevrijdt mijn ziel van hen die liegen
en elke keer mij weer bedriegen.
Die onbetrouwbaar zich verheffen
zal Hij met zware straffen treffen.
Met…
Lees meer...

Psalm 121

1. De bergen aan de horizon,
komt daar mijn hulp vandaan?
U, Heer, maakt mij ruim baan.
Ik weet dat U mijn helper bent.
U, Schepper aller dingen,
zal mij met kracht omringen.
Lees meer...

Psalm 122

1. Wat was ik blij toen men mij zei:
“Wij reizen naar Jeruzalem,
wij gaan naar God, wij zoeken Hem”.
We liepen in een lange rij
en trokken opgetogen voort,
al zingend door de toegangspoort.
Dit is de bron van…
Lees meer...

Psalm 123

1. Verwachtingsvol sla ik op U mijn oog
tot in de hemel hoog.
Zoals een slaaf wacht op een zichtbaar teken
wanneer zijn heer gaat spreken.
Zoals wie dient naar haar bazin zal kijken
en niet van haar zal wijken.…
Lees meer...

Psalm 124

1. Zul je het nooit vergeten Israël;
wij zaten zonder uitzicht in de knel,
de vijand had ons bijna in de tang,
speelde met ons zijn dodelijke spel,
maar God redde ons van de ondergang.
Lees meer...

Psalm 125

1. Zoals de Sionsberg verheven,
onwankelbaar daar staat,
zo is wie met God gaat.
Wie Hem vertrouwt, met Hem wil leven
zal als de Godsstad veilig wezen,
heeft niets te vrezen.
Lees meer...

Psalm 126

1. Toen onze God tot Sion kwam,
het heft in eigen handen nam,
toen leek het ons een vergezicht,
een toekomst in verrassend licht.
Wij konden ons niet meer bedwingen
ons blijde lied voor God te zingen.
Wij lachten om…
Lees meer...

Psalm 127

1. Als God, de Heer, het huis niet bouwt,
ach, houd dan maar met bouwen op;
geen hoogste punt, geen vlag in top.
Wanneer de Heer, de wacht niet houdt
dan heeft de stad noch rust noch duur
al staan…
Lees meer...

Psalm 128

1. Geluk zal God hen geven
die in zijn wegen gaan.
Hij zegent heel hun leven,
hun dagelijks bestaan.
Je zult met vreugde eten
de opbrengst van het land.
Je mag het zeker weten:
God zegent hart en hand.
Lees meer...

Psalm 129

1. Van jongs af aan hebben zij mij gekweld,
heb ik hun haat en woede moeten dragen.
Maar ondanks hun barbaars en woest geweld
bezweek ik niet onder hun felle slagen.
Lees meer...