Psalm 110

1. Dit woord heeft God eens tot mijn Heer gesproken:
“Kom naast Mij zitten aan mijn rechterhand.
Ik plaats de vijand, in zijn macht gebroken,
onder jouw voet, als teken aan de wand”.
Lees meer...

Psalm 111

1. Halleluja, mijn God, mijn Heer,
ik breng met heel mijn hart U eer,
samen met wie uw naam belijden.
Uw machtig werk voor al wat leeft;
gelukkig wie er weet van heeft,
het onderzoekt te allen tijde.
Lees meer...

Psalm 112

1. Gelukkig is wie in zijn leven
eer en ontzag aan God zal geven
en liefde voor Gods wet zal tonen.
De kinderen die bij hem wonen
ontvangen eer en rijke zegen
als zij hun gang gaan op zijn wegen.…
Lees meer...

Psalm 113

1. Loof, halleluja, prijs de Heer,
u die Hem dient geef Hem uw eer.
Laat iedereen zijn naam bezingen.
Van waar de zon de morgen wacht,
tot waar zij neerdaalt in de nacht:
jubel voor God, u, stervelingen.
Lees meer...

Psalm 114

1. Toen God zijn volk uit Egypte leidde,
uit slavernij Jakob toen bevrijdde,
toen heeft het rust gevonden.
De stam van Juda werd zijn heiligdom,
Hij zag in liefde naar Israël om,
heeft zich aan haar verbonden.
Lees meer...

Psalm 115

1. Alleen uw naam verdient, verheven Heer,
meer dan een mens op aarde alle eer
want U bent hoog geprezen.
Waarom toch zeggen alle volken dan:
“Waar is Hij nu, een echte god die kan
toch niet onzichtbaar wezen”.
Lees meer...

Psalm 116

1. Met hart en ziel heb ik U lief o Heer,
U wilt mij elke dag op handen dragen.
U kent mijn zorgen, angsten en mijn vragen,
ik mag ze bij U brengen elke keer.

Lees meer...

Psalm 117

1. De roep gaat uit naar al wat leeft:
prijs God; zijn naam, dat is zijn eer.
Hij overstelpt ons keer op keer,
met trouw en liefde die Hij geeft.
Laat klinken tot in eeuwigheid,
het: “Halleluja”, wereldwijd.

Lees meer...

Psalm 118

1. Prijs, Israël, uw God en Koning,
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Vul met uw vrolijk lied zijn woning,
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Aärons huis laat het maar horen:
zijn trouw omspant de eeuwigheid.
Zing wie de Here toebehoren:…
Lees meer...

Psalm 119

1. Prijs hen gelukkig die Gods wegen gaan
en leven naar de wet door Hem gegeven.
Gelukkig wie zijn goede woord verstaan
dat rotsvast in hun harten staat geschreven.
Zij blijven van het kwade ver vandaan,
zijn wil te doen,…
Lees meer...