Psalm 100

1. Zing blij uw lied voor God de Heer,
ga in zijn wegen, zoek zijn eer.
Breng lof zijn naam van eeuwigheid,
erken zijn macht en majesteit.
Lees meer...

Psalm 101

1. Heer, trouw en recht worden in U gevonden,
zijn onlosmakelijk met U verbonden.
Daarom zing ik een loflied tot uw eer,
mijn God en Heer.
Lees meer...

Psalm 102

1. Heer, hoor mijn gebed, mijn klagen,
laat mij niet mijn moeiten dragen.
Ik dreig onderuit te gaan,
blijf niet ver bij mij vandaan.
Hoor mijn roepen, blijf niet zwijgen,
laat mij antwoord van U krijgen.
Het wordt donker in…
Lees meer...

Psalm 103

1. Mijn ziel breek uit in jubel voor de Here,
zing met je hart zijn grote naam ter ere,
vergeet niet wat Hij telkens voor je doet.
Van dag tot dag wil Hij je schuld vergeven,
in de gebrokenheid leidt…
Lees meer...

Psalm 104

1. Mijn ziel zing van Gods glorie en zijn macht,
zijn grootheid en onmetelijke kracht.
Een mantel als van licht heeft Hem omgeven,
Hij wordt als op de winden voortgedreven.
Hij spant de hemel als een tentdoek uit,
de winden…
Lees meer...

Psalm 105

1. Bezing Gods lof, zoek open oren
zodat elk volk het goed kan horen.
Spreek van Gods werken wereldwijd,
vermeld zijn daden in de tijd.
Wees blij van hart, prijs God uw Heer,
speel op de harp en geef Hem…
Lees meer...

Psalm 106

1. Halleluja, de Heer is goed,
Hij deelt ons van zijn overvloed.
Wie zal Hem om zijn daden prijzen?
Wie roemt de Heer om zijn beleid?
Voor Hem moet steeds ons danklied rijzen,
zijn trouw omvat de eeuwigheid.
Lees meer...

Psalm 107

1. Laat nu uw loflied rijzen,
een lied van dankbaarheid.
Gods goedheid is te prijzen,
zijn trouw in eeuwigheid.
Hij bracht zijn volk naar huis
verlost uit angst en zorgen.
Gaf hen een veilig thuis,
een onbezorgde morgen.
Lees meer...

Psalm 108

1. Ik vind mijn rust, mijn God, in U,
ervaar uw vrede continu.
Ik zing voor U bij harp en luit
mijn diepe levensvreugde uit.
Mijn lofzang klinkt zelfs in de nacht
tot waar de nieuwe morgen wacht.
Ik zal…
Lees meer...

Psalm 109

1. Mijn God, ik loof U, wil mij horen,
zij willen mij de grond in boren.
De wrede vijanden zij voeren
het hoogste woord om mij te vloeren.
Hun tong is vals, zij spreken luid
hun haat en grove leugens…
Lees meer...