Psalm 90

1. Door alle tijden heen met U verbonden
hebben wij altijd rust in U gevonden.
U toonde zich, dat hebben wij ervaren,
voor elk geslacht een toevlucht in gevaren.
Zo gaan wij dankbaar door de eeuwen heen,
want dit staat…
Lees meer...

Psalm 91

1. Wie onder Gods bescherming leeft
en in zijn schaduw overnacht.
Weet dat hij niets te vrezen heeft
maar veilig is bij dag en nacht.
Hij zegt: “U bent mijn schuilplaats Heer
want U zult voor mij zorgen.
U bent…
Lees meer...

Psalm 92

1. Laat ons van harte loven
de naam van onze Heer,
ons loflied Hem ter eer
rijst jubelend naar boven.
Uw liefde wekt de morgen
en breekt de avond aan;
Uw trouw draagt ons bestaan,
in U zijn wij geborgen.…
Lees meer...

Psalm 93

1. Als koning troont U, Heer, in majesteit,
met macht bekleed, nu en in eeuwigheid.
U, God, die alles in uw handen houdt,
uw troon staat vast als op een rots gebouwd.
Lees meer...

Psalm 94

1. God, die het kwaad wreekt, straf de bozen,
vertoon uw macht aan goddelozen.
Berecht wie spreekt op hoge toon,
geef de hoogmoedigen hun loon.
Hoe lang zullen de kwaden, Heer,
nog vrolijk juichen keer op keer.
Lees meer...

Psalm 95

1. Breng God uw lof, zing Hem ter eer,
juich opgetogen voor uw Heer,
Hij is de redder van ons leven.
De rots waarop ons leven bouwt,
de God waarop ons hart vertrouwt,
Hij die ons zoveel goeds wil geven.…
Lees meer...

Psalm 96

1. Zing een nieuw lied als nooit tevoren
met woorden uit het hart geboren.
Hef voor de Heer een loflied aan,
die eeuwig is in zijn bestaan.
Laat heel de aarde het maar horen.
Lees meer...

Psalm 97

1. Juich aarde voor uw Heer,
bewijs uw Koning eer,
zelfs tot de verste stranden
regeert Hij volk en landen.
Een wolk vol donkerheid
omgeeft zijn majesteit.
Op waarheid en op recht,
als fundament gelegd,
troont U in heiligheid.
Lees meer...

Psalm 98

1. Zing een nieuw lied voor God, de Here,
hef blij voor Hem een lofzang aan.
Laat elk Hem om zijn daden eren
de wonderen door Hem gedaan.
De volken die de strijd begonnen
versloeg Hij met zijn rechterhand.
Zijn…
Lees meer...

Psalm 99

1. Volken beef voor God,
jullie levenslot
heeft Hij in zijn hand,
aarde, zee en land
sidder voor zijn macht,
Hij regeert met kracht.
Sion is zijn woning,
eer die grote Koning.
Lees meer...