Psalm 1

1. Hij is gezegend die de zonde haat,
zich door de bozen niet verleiden laat,
geen deel heeft aan de kwalijke praktijken
van hen die van het kwaad niet willen wijken,
maar heel zijn leven naar Gods woorden richt,
die …

Lees meer...

Psalm 2

1. Wat is de zin van al dat machtsvertoon,
het woest verzet tegen de hemelkoning,
tegen Godzelf en zijn gezalfde zoon,
het leidt tot niets, hoe dwaas toch die vertoning.
“God en zijn volk; wij zullen hen bestrijden”,
zo klinkt…
Lees meer...

Psalm 3

1. Heer red mij uit mijn nood,
zij loeren op mijn dood,
niets is mij meer gebleven.
Zij spotten om mijn lot
en zeggen: “Zelfs zijn God
houdt hem niet meer in leven”.
Maar God U bent mijn eer,
mijn…
Lees meer...

Psalm 4

1. Hoor mijn gebed, wil antwoord geven
als U, o God, mijn noodkreet hoort.
Als ik bedreigd word; spaar mijn leven
en doe mijn tegenstanders beven,
U die mij recht doet naar uw woord.
Hoe lang nog heersers is uw…
Lees meer...

Psalm 5

1. Ik roep om hulp, Heer, hoor mijn klagen,
U die mijn God en koning bent,
die al mijn angst en moeiten kent.
Ik bid U help mij al mijn dagen
om die te dragen.
Lees meer...

Psalm 6

1. O, Heer, ik ga ten onder
en dat is ook geen wonder
want U bent kwaad op mij.
Ik ben met U verbonden,
straf mij niet om mijn zonden.
Genees mij, maak mij vrij.
Lees meer...

Psalm 7

1. Mijn God wil mij bescherming geven,
mijn vijanden staan mij naar ’t leven.
Als beesten vallen zij mij aan,
red mij in mijn bedreigd bestaan.
Als leeuwen die hun prooi belagen
zullen zij op mijn leven jagen.
Zij willen…
Lees meer...

Psalm 8

1. Heer, onze Heer, uw naam heeft groter waarde
dan van welk schepsel ook op deze aarde.
Uw naam geschreven aan het firmament
maakt U de mensen wijd en zijd bekend.
Lees meer...

Psalm 9

1. Ik loof U, Heer, want U bent goed
in wonderdaden die U doet.
Ik zal mijn mond niet meer bedwingen,
maar vrolijk U mijn lofzang zingen.
Lees meer...

Psalm 10

1. Waarom bent U zo ver bij ons vandaan?
Wij voelen ons alleen in tijd van nood.
De zondaars vallen wreed de zwakken aan,
hun hoogmoed is zo onvoorstelbaar groot.
Heer, laat hen vallen in hun eigen zwaard.
Dan zal…
Lees meer...