150 Geneefse psalmen opnieuw berijmd

De liedcultuur binnen de kerken heeft door de eeuwen heen veel veranderingen ondergaan. Wat bleef waren de 150 psalmen. Telkens weer hebben gelovigen daarnaar gegrepen om uitdrukking te geven aan diepe vreugde of intens verdriet. Zo zijn de psalmen door de tijd mensen blijven bemoedigen en troosten. De dichter Jan Mul heeft de oude liederen ‘vertaald’ naar de taal van vandaag, op basis van de Nieuwe Bijbelvertaling en soms de Bijbel in Gewone Taal. De aloude, voor iedereen herkenbare Geneefse melodieën zijn gebleven.

Alle op deze site vermelde Psalmen mogen vanaf heden vrij van licentierechten gebruikt worden in erediensten enz. Men dient wel de bron en de naam van de auteur te vermelden. Die zijn: Jan Mul, “Zingend door de tijd”.

De bundel is niet meer verkrijgbaar in de reguliere boekhandel, maar wel bij Bol.com

Dagboek 2024

Jan Mul heeft evenals voorgaande jaren een dagboek geschreven. U vindt het dagboek 2024 op deze pagina. Dit dagboek kunt u vrij gebruiken.